"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Gabriel Faure's - Requiem --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
42 Gloria --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Antonio Vivaldi
43 Pie Jesu --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
44 For Unto Us A Child Is Born(Stephen Cleobury) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Handel
45 Silent Night (Nana Mouskouri) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Joseph Mohr, Franz Xavier Gruber
46 Silent Night (Andrea Bocelli) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Joseph Mohr, Franz Xavier Gruber
47 Silent Night (Andrea Bocelli) --- Thánh Ca Nước Ngoài (2) Tác-Giả: Joseph Mohr, Franz Xavier Gruber
48 Hark the Herald Angels Sing --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Charles Wesley
49 Blest Be The Lord (Saint Louis Jesuits) Tác-Giả: Dan Schutte
50 Pie Jesu (Sarah Bright, Adam Clarke) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Andrew Lloyd Webber

Trang 5 / 9

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine