"Hãy làm cho người khác giống như bạn muốn người khác làm cho mình" ** Luật Vàng - Golden Rule **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Magnificat - Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Claudio Monteverdi
22 I Will Follow Him (Sister Act) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Norman Gimbel, Arthur Altman
23 Hallelujah (Alexandra Burke) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Handel, Messiah
24 Mary's Boy Child (Boney M) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Jester Hairston
25 The First Noel --- Thánh Ca Nước Tác-Giả: Anonymous
26 Thank You Lord, For Your Blessings On Me (Gordon Mote & Jason Crabb) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Gordon Mote
27 Take My Hand --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Dido Armstrong & Richard Dekkard
28 One Day At A Time --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Marijohn Wilkin & Kris Kristofferson
29 Feliz Navidad (Boney M) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Puerto Rican
30 Hark the Herald Angel Sing (Boney M) --- Thánh Ca Nước Ngoài Tác-Giả: Charles Wesley

Trang 3 / 9

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine