"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

HomeNgàn Hoa (STTM)NhạcCa Khúc Nước Ngoài
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Rhythm Of The Rain (The Cascades) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: John Gummoe
2 The Climb (Miley Cyrus) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 Những Bản Tình Ca Hay Nhất Mọi Thời Đại Greatest Love Songs Of All Time - Ca Khúc Nước Ngoài - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 Modern Talking In The 2018 --- Ca khúc Nước Ngoài - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 Hallelujah (Pentatonix) -- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Michael Learns To Rock - Paint My Love --- Ca Khúc Nước Ngoài - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 The Prayer (Celine Dion, Andrea Bocelli) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: David Foster, Carole Bayer Sager, Alberto Testa and Tony Renis
8 Best Songs of World Divas (Mariah Carey, Celine Dion, Whitney Houston) -- Ca Khúc Nước Ngoài - Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 I Hate You Then I Love You (Luciano Pavarotti & Celine Dion) Tác-Giả: Norman Newell, Fabio Testa, Alberto Testa
10 Auld Lang Syne (Sissel) --- Ca Khúc Nước Ngoài Tác-Giả: Robert Burns

Trang 1 / 50

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine