"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Quán Gấm Đầu Làng (Minh Cảnh, Chí Tâm) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
92 Sự Tích Trầu Cau (Minh Cảnh, Trí Tâm, Lệ Thủy, Lệ Quyên) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
93 Những Tuyệt Phẩm Tân Cổ Của Hương Lan --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
94 Chương Chi Mỵ Nương --- Vọng Cổ Tác-Giả: Tân Nhạc: Văn Cao
95 Giọng Ca Thanh Nga --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
96 Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm (Hương Lan, Trí Tâm) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
97 Tình Sử Huyền Trân (Trọng Hữu, Lệ Thủy) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Trích Đoạn Cải Lương
98 Tình Cha Nghĩa Mẹ (Thanh Ngân) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Thanh Ngân
99 Tình Cha (Chotinhtam) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Phạm Văn Phúc
100 Giọng Ca Trí Tâm --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 10 / 34

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine