"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 Mừng Tuổi Mẹ (Mai Thiên Vân, Duy Trường) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
72 Khổ Vì Ai (Cẩm Tiên) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Thương Linh, Tân Cổ: Viễn Châu
73 Chúc Tết (Ngọc Huyền, Kim Tử Long) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
74 Lối Về Xóm Nhỏ (Thanh Sang, Diệu Hiền) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
75 Em Đi Chùa Hương (Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
76 Hoa Trắng Thôi Cài Áo Tím (Lệ Thủy, Thanh Tuấn) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
77 Dòng Sông Quê Em (Thanh Tuấn) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
78 Lòng Mẹ (Hương Lan) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Tân Nhạc: Y Vân, Loan Thảo
79 Những Ca Khúc Tân Cổ Giao Duyên Về Miền Tây --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
80 Ơn Thầy (Kim Tiểu Long) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Thế Châu

Trang 8 / 34

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine