"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
51 Áo Cưới Màu Hoa Cà (Tấn Tài & Phượng Liên) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
52 Tiếng Hò Miền Nam (Hương Lan & Minh Vương) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Phạm Duy
53 Duyên Quê (Kim Tử Long, Phượng Hằng) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Minh Ngọc, Tô Thiên Kiều
54 Buồng Cau Quê Ngoại (Tấn Tài, Ngọc Hương) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
55 Bến Quê (Phượng Hằng) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Huỳnh Hoa
56 Đưa Em Vào Hạ (Chí Tâm, Thanh Kim Huệ) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Tân Nhạc: Trầm Tử Thiêng
57 Tình Quê (Kim Tử Long, Phượng Hằng) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Viễn Châu
58 Em Gái Miền Tây (Thanh Ngân, Vũ Luân) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Tú Anh
59 Duyên Quê (Thanh Ngân, Trọng Phúc) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Minh Ngọc, Anh Kiệt
60 Tình Sử Trần Khắc Chung - Huyền Trân (Tài Lương, Thành Được) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 6 / 34

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine