"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Tàu Đêm Năm Cũ (Hữu Phước, Hương Lan) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
42 Về Đâu Mái Tóc Người Thương (Minh Cảnh, Bích Hạnh) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Tân Nhạc: Hoài Linh
43 Trương Chi Mỵ Nương (Trọng Phúc) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
44 Thăng Long Mùa Xuân Đại Thắng (Lệ Thủy, Minh Vương) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
45 Chiều Xuân Nhớ Về Quê Mẹ (Lệ Thủy, Đoàn Minh) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Thái An, Lâm Hữu Tặng
46 Tình Quê (Ngọc Hạnh) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sơn Hạ
47 Lấy Chồng Xứ Lạ (Phi Nhung, Kim Tử Long) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
48 Công Cha Nghĩa Mẹ (Phượng Loan, Châu Thanh) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
49 Tuyển Tập Tân Cổ (Thanh Ngân) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
50 Trọn Đời Con Vẫn Ở Bên Cha (Thoại Mỹ) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 5 / 34

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine