"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Tuyển Chọn Những Bài Vọng Cổ Hay --- Nhạc Hay Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
62 Trống Lệnh Tây Sơn (Thanh Ngân, Lê Trung Thảo) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
63 Trống Lệnh Tây Sơn (Thoại Mỹ, Trọng Phúc) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Hoàng Song Việt
64 Quang Trung Áo Vải Cờ Đào (Minh Vương, Cẩm Tiên) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Hồ Hà
65 Tiếng Trống Mê Linh (Thanh Nga, Ngọc Huyền) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
66 Khúc Hận Nam Quan (Thúy Ngọc) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Năm Vinh
67 Dòng Máu Anh Hùng (Bùi Thanh Phong) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Tô Kiều Ngân
68 Đêm Mê Linh (Nguyễn Thị Kiều Diễm) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Hoàng Song Việt
69 Về Quê Ngoại (Hương Thủy) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Hoàng Ngọc
70 Cánh Cò Và Dòng Sông (Cao Thúy Vy) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Hoàng Châu, Hoàng Thành

Trang 7 / 34

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine