"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Qua Bến Đò Xưa (Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
82 Duyên Nợ Trời Cho (Trí Tâm, Hương Lan) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
83 Bông Súng Trắng (Lệ Thủy, Minh Cảnh) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
84 Đạo Làm Con (Thanh Tuấn) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
85 Bà Mẹ Quê (Hương Lan) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
86 Tuyển Tập Vọng Cổ Miền Tây Sông Nước --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
87 Giọng Ca Tấn Tài --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
88 Rạng Đông Trên Quê Hương (Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
89 Lòng Mẹ (Thanh Tuấn, Phượng Liên ) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Y Vân
90 Bông Hồng Trắng (Thanh Ngân) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Thanh Vân

Trang 9 / 34

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine