"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Good Boy (1giờ 27phút 47giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Metro Goldwyn Mayer
92 Love Begins (dài 1 giờ 28 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Larry Levinson
93 The Hole (Dài 1 giờ 33 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Walt Disney
94 Công Trình Thế Kỷ - Cây Cầu Nối Đan Mạch Với Thụy Điển --- Phim Ảnh Tác-Giả: ThuVienXayDung.net
95 Hell In The Pacific 1968 (dài 1 giờ 41 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Reuben Becovitch
96 Thời Kỳ Trung Cổ --- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
97 Buffalo Rider (dài 1 giờ 29 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: John Fabian & Dick Robison
98 Ai Cập Cổ Đại - Có Phụ Đề (dài 2 giờ) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
99 My Family (2 giờ 6 phút 35 giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: B.J Rack, Fred Fuchs
100 Tarzan (dài 44 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Peter Cohen

Trang 10 / 19

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine