"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Khát Vọng Xanh (dài 1 giờ 35 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Phim Việt Nam
92 Thanksgiving Promise - 1986 (dài 1 giờ 33 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Beau Brideges
93 Cô Giáo Vùng Cao - Phim Việt Nam Cũ (dài 1 giờ, 7 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Nông Ích Đạt
94 Diamond Girl (dài 1 giờ, 31 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
95 Chalet Girl (1giờ 16 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: UK Film Council
96 One of Our Own ((1 giờ 27 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Jack Reed:
97 Good Boy (1giờ 27phút 47giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Metro Goldwyn Mayer
98 Love Begins (dài 1 giờ 28 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Larry Levinson
99 The Hole (Dài 1 giờ 33 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Walt Disney
100 Công Trình Thế Kỷ - Cây Cầu Nối Đan Mạch Với Thụy Điển --- Phim Ảnh Tác-Giả: ThuVienXayDung.net

Trang 10 / 20

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine