"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Don't Be Afraid of the Dark (dài 1 giờ 39 phút 32 giây) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Victoria
62 Homeless To Harvard (dài 1 giờ 27 phút 17 giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Ronni Kern
63 The Rapture (dài 1 giờ 34 phút 24 giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Cendy Dolenc
64 Air Buddies (1 giờ 19 phút 48 giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Walt Disney
65 Tobacco Road - 1941 (dài 1 giờ 21 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: John Ford
66 Đi Săn Cá Khổng Lồ Ở Amazon --- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
67 The Sun Shines Bright - 1953 (dài 1 giờ 29 phút 35 giây) -- Phim Ảnh Tác-Giả: John Ford
68 Accidentally In Love (dài 1 giờ 23 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: David Burton Morris, starring Jennie Garth, Ethan Erickson.
69 How Green Was My Valley - 1941 (dài 1 giờ 59 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: John Ford
70 Love Comes Softly (dài 1 giờ 24 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Larry Levinson, Robert Halmi

Trang 7 / 20

Vào Cổng Làng Chi-Tiết

13372825
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
.Tháng trước
3171
5723
39170
39069
98746
234067

Your IP: 54.234.75.144
Server Time: 2019-01-20 11:13:28

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine