"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 The Sun Shines Bright - 1953 (dài 1 giờ 29 phút 35 giây) -- Phim Ảnh Tác-Giả: John Ford
72 Accidentally In Love (dài 1 giờ 23 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: David Burton Morris, starring Jennie Garth, Ethan Erickson.
73 How Green Was My Valley - 1941 (dài 1 giờ 59 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: John Ford
74 Love Comes Softly (dài 1 giờ 24 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Larry Levinson, Robert Halmi
75 Động Lực - Motivational (dài 2 giờ 17 phút, 35 giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
76 Siêu Nhân Chuồn Chuồn (dài 1 giờ 21 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
77 Lifted - Vượt Lên Chính Mình (dài 2 giờ) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Deborah Del Prete
78 Bhutan - Xứ Sở Của Thiên Đường -- Phim Tài Liệu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
79 Quần Thể Kiến Trúc Cổ Đại Petra --- Phim Tài Liệu Tác-Giả: Phim Tài Liệu HD
80 Bí Ẩn Công Trình Kiến Trúc Thế Kỉ Angkor Wat --- Phim Tài Liệu Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 8 / 20

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine