"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Orphan Train - Năm 1979 (dài 1 giờ 23 phút 24 giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Paul Cameron
42 The Secret Garden (1 giờ 39 phút 42 giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Rosemont Productions Limited
43 Cho Đi Là Cách Giao Tiếp Tốt Nhất -- Phim Ngắn Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
44 New Lifetime (dài 1 giờ 37 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Pam Fitzgerald
45 Một Chuyến Thăm Quê (39 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Đoàn Trúc Quỳnh
46 Cuộc Chiến Của Cá Voi Sát Thủ Và Cá Voi Lưng Gù -- Phim Khoa Học Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
47 Sarah, Plain And Tall (dài 1 giờ 38 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Glenn Jordan
48 Cá Voi Sát Thủ Và Cá Mập Trắng -- Phim Khoa Học Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
49 Gypsy Woman (dài 1 giờ 23 giây) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Sheree Folkson
50 Xóm Cào Cào - Phim Việt Nam (Dài 1 giờ, 31 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Nguyễn Mỹ Khanh

Trang 5 / 20

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine