"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Unconditional (dài 1 giờ 38 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Harbinger
82 Wild Child (dài 1 giờ 43 phút) --- Phjm Ảnh Tác-Giả: Working Title
83 I Do But I Don't (1giờ 27 phút 54 giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Lifetime Home Entertainment
84 Đinh Tiên Hoàng Đế (Tập 1-2-3-4-5-6) --- Phim Việt Nam Tác-Giả: Nguyễn Hạnh Lê, Hoàng Tuấn Dũng
85 Tây Sơn Hào Kiệt --- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
86 Child Bride Of Short Creek (dài 1 giờ 36 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: William J.Hole
87 Their Eyes Were Watching God (dài 1 giờ 46 phút 53 giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
88 Đời Sống Của Gandhi - Life Of Gandhi (dài 5 giờ 9 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Vithalbhai Jhaveri
89 Trường Tôi - Phim Việt Nam Trước 1975 (dài 1 giờ 9 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Lê Dân
90 A Grandpa For Christmas (dài 1 giờ 32 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 9 / 20

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine