"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
51 Roman Holiday 1953 (dài 1 giờ 58 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: William Wyler
52 The Education Of Sonny Carson (dài 2 giờ 29 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Irwin Yablans
53 Khám Phá Quần Đảo Hawaii -- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
54 Santa Clause 1959 (dài 1 giờ 35 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: William Calderol
55 It's A Wonderful Life - 1946 (dài 2 giờ 40 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Frank Capra
56 Elf (dài 1 giờ 40 phút 43 giây) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Jon Favreau, David Berenbaum
57 The Santa Clause (dài 1 giờ 51 phút) - Leslie Neilsen --- Phim Ảnh Tác-Giả: Chalie Dabo
58 The Santa Clause (Dài 2 giờ) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Disney
59 Khám Phá Đất Nước Thụy Sĩ --- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
60 Thanksgiving Promise (dài 1 giờ 33 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Marh K. Ovitz

Trang 6 / 20

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine