"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"  ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

HomeNghệ-ThuậtÂm-NhạcThính-Đường Đàn Đáy
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
811 Vùng Tóc Rối Tác-Giả: Nguyên Phan
812 Ngọt Ngào Giọt Nắng Tác-Giả: Nguyên Phan
813 Ở Trời Tây Nhớ Trời Đông Tác-Giả: Ái Hoa, Kim Tuấn
814 Mùa Xuân Nơi Đây Tác-Giả: Ngô Càn Chiếu
815 Xuân Ca Tác-Giả: Nguyên Phan, Tưởng Dung
816 Xuân Và Vũ Điệu Slow Rock Tác-Giả: Mai Phạm
817 Thơ Cheo Dưới Cội Mai Vàng Tác-Giả: Phan Cát Linh, Tống Hữu Hạnh
818 Xuân Vui Ca Tác-Giả: Mai Phạm
819 Mừng Xuân Chachacha Tác-Giả: Mai Phạm
820 Mai Sơn Đồi Nương Tác-Giả: Mai Phạm

Trang 82 / 84

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Nghệ-Thuật

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái  Hoa
  • Lưu Hồng Phúc

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine