"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó.  Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó"  ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **

HomeNghệ-ThuậtÂm-NhạcThính-Đường Đàn Đáy
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
811 Nhớ Ngoại Tác-Giả: Nguyễn Thái, Như Ngọc Hoa
812 Xuân Lại Về Tác-Giả: Ái Hoa
813 Hương Tình Xưa Tác-Giả: Trần Hải Bằng
814 Em Đi Học Tác-Giả: Mai Đằng
815 Bông Hồng Tặng Mẹ Tác-Giả: Ngô Càn Chiếu
816 Hy-Vọng Lúc Cuối Đời Của Mẹ Tác-Giả: Thiên-Anh
817 Kiếp Hoa Tác-Giả: Thanh Hương, Trần Hải Bằng

Trang 82 / 82

Mục Nghệ-Thuật

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

  • Ái  Hoa
  • Lưu Hồng Phúc

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine