"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcTruyệnTruyện Rất NgắnTrên Đồi Hương
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Truyện Rất Ngắn: Đi Thăm Mẹ Tác-Giả: Mejt
42 Truyện Rất Ngắn: Quà Giáng-Sinh Tác-Giả: Mejt
43 Truyện Rất Ngắn: Kết-Quả Của Tình-Yêu Tác-Giả: Mist
44 Truyện Rất Ngắn: Những Quả Cam Vỏ Xanh Tác-Giả: Nguyên Nhung
45 Truyện Rất Ngắn: Hổng Biết Đâu Rồi Ha Tác-Giả: Nguyên Nhung
46 Truyện Rất Ngắn: Một Đám Ma Vui Tác-Giả: Nguyên Nhung
47 Truyện Rất Ngắn: Mơ Thu Tác-Giả: Nguyên Nhung
48 Truyện Rất Ngắn: Cho Và Nhận Tác-Giả: Nguyên Nhung
49 Truyện Rất Ngắn: Nên Người Tác-Giả: Mejt
50 Truyện Rất Ngắn: Sống Đẹp Cho Tới Giây Phút Cuối Cùng Tác-Giả: Nguyên Nhung
51 Truyện Rất Ngắn: Hạnh-Phúc Mong-Manh Tác-Giả: Mist
52 Truyện rất ngắn: Chị Cả Giả Mẹ Tác-Giả: Mist
53 Truyện rất ngắn: Thầy Tôi Khóc Tác-Giả: Mejt
54 Truyện rất ngắn: Giầy Cũ Và Áo Mới Tác-Giả: Mejt
55 Truyện rất ngắn: Quà Của Mẹ Tác-Giả: Mist
56 Truyện rất ngắn: Tôi Còn Nợ Em Tác-Giả: Mist
57 Truyện rất ngắn: Nghe Tiếng Chúa Tác-Giả: Mist
58 Truyện rất ngắn: Ngày Mẹ Hỏi Con Tác-Giả: Mejt
59 Truyện rất ngắn: Bàn Tay Đẹp Tác-Giả: Mejt
60 Truyện rất ngắn: Người Giàu, Người Nghèo Tác-Giả: Nguyễn Thành Thụy (JT)

Trang 3 / 4

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine