"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "  ** Phan Bội Châu **

HomeBiên-Khảo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
141 Những Mỹ Nhân Trên Đường Mười Năm Gió Bụi Của Nguyễn Du--- Tài-liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
142 Quế Hiên Nguyễn Nễ --- Tài-liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
143 Nguyễn Du Gặp Đoàn Nguyễn Tuấn, Sứ Đoàn Tây Sơn --- Tài-liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
144 Chùa Hương Tích --- Tài-liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Bửu Hồ
145 Nguyễn Du, Nhà Sư Chí Hiên --- Tài-liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
146 Nguyễn Du Chia Tay Nguyễn Đại Lang, Nguyễn Sĩ Hữu --- Tài-liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
147 Nguyễn Du Sang Vân Nam --- Tài-liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
148 Dịch Chương Nhã Ca Trong Cựu Ước --- Tài-liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
149 Hồ Xuân Hương Và Phật Giáo - Tài-liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
150 Tài-Liệu: Hồ Xuân Hương Qua Xuân Đường Đàm Thoại Tác-Giả: TS Phan Trọng Chánh
151 Tài-Liệu: Đọc Lưu Hương Ký Của Hồ Xuân Hương Do Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích Phiên Âm và Chú Thích Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
152 Hồ Xuân Hương Khóc Tử Minh --- Tài-liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: TS Phạm Trọng Chánh
153 Tài-Liệu: Mối Tình Hồ Xuân Hương Và Trần Quang Tĩnh Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
154 Hồ Xuân Hương Và Trần Ngọc Quán --- Tài Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
155 Tài-Liệu: Hình Bóng Hồ Xuân Hương Qua Thơ Phạm Đình Hổ Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
156 Tài-Liệu: Đi Tìm Cổ Nguyệt Đường Và Mối Tình Hồ Xuân Hương Và Nguyễn Du Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
157 Tài-Liệu: Chân Dung Hồ Xuân Hương Qua 31 Bài Thơ Tình Của Tốn Phong -- Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
158 Tài-Liệu: Hồ Xuân Hương Và Tốn Phong, Người Tình Si Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
159 Tài-Liệu: Rồng - Hình Tượng Văn Học Tác-Giả: Uyên Nguyên
160 Tài-Liệu: Mối Tình Hồ Xuân Hương Và Mai Sơn Phủ Qua Lưu Hương Ký Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh

Trang 8 / 13

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Phụ-Trách

 • Thục Nguyên
 • Trần Nghĩa Điền
  langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

 • Hồ Bửu
 • Ngu Yên
 • Phạm Trọng Chánh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine