"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "  ** Phan Bội Châu **

HomeBiên-Khảo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
181 Wislawa Szymborska Phần 4 --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
182 Wislawa Szymborska Phần 2 --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
183 Wislawa Szymborska Phần 1 --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
184 Chuyển Dịch Ảnh Trong Thơ --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
185 Thơ Hiện Tại... Thao Thức Về Chuyển Và Dịch --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
186 Thơ Hiện Tại --- Viện Tài-Liệu Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
187 Nghệ Thuật Hai Chiều: Tranh Vẽ Ngoài Đường --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
188 Nghệ Thuật Tạo Hình Ba Chiều Ngoài Phố Chợ --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
189 Bích Chương: Nghệ Thuật Giải Trí Vượt Lên Thương Mại --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
190 Thơ Hiện Sinh... --- Viện Bàn Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
191 Thể Thơ Mở Rộng --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
192 Hỏi Về Thơ --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
193 Ai Weiwei, Nghệ Sĩ Nhân Quyền --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
194 Đọc Thơ --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
195 Cảm Nghiệm: Khả Năng Nghệ Thuật --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
196 Thơ Và Thơ Xuất Thần --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
197 Tình Và Thơ --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
198 Federico Garcia Lorca: Cơ Cấu và Tác Phẩm --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
199 Federico Garcia Lorca: Ngữ Lực và Tác Phẩm --- Viện Bàn-Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên
200 Sipho Sepamla: Kỹ Thuật Nhấn Trong Thơ Đấu Tranh --- Viện Bàn Luận Dưa Đỏ Tác-Giả: Ngu Yên

Trang 10 / 13

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Phụ-Trách

 • Thục Nguyên
 • Trần Nghĩa Điền
  langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

 • Hồ Bửu
 • Ngu Yên
 • Phạm Trọng Chánh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine