"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "  ** Phan Bội Châu **

HomeBiên-Khảo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
101 Hồ Xuân Hương Mười Năm Phong Trần --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
102 Về Bài "Lương-Châu Từ" Của Vương-Hàn --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
103 Tiếng Việt, Niềm Tư-Hào Của Người Việt Ở Hải-Ngoại --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
104 Đọc Thần Khúc Của Danté Alighiêri (1265-1321) --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
105 Tự Điển Tiếng Huế --- Tài Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Hồ Văn HIền
106 Nguyễn Du Ra Bắc 1796 --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
107 Nguyễn-Bính---Nhà-Thơ Tôi Ngưỡng-Mộ --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
108 Victor Hugo Và Chúng Ta --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Hồ Văn HIền
109 Lý-Bạch, Nhà-Thơ Chết Vì Trăng --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
110 Thôi-Hiệu Và Bài Thơ Hoàng-Hạc Lâu --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
111 Nguyễn Du (1766-1820) Và Ngô Thời Vị (1774-1821) --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
112 Nguyễn Du: Người Đi Săn Núi Hồng --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
113 Cái Văn Cái Vẽ, Và Cái Đẹp - Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Trần Thị LaiHồng
114 Nguyễn Nghi, Tác Giả Quân Trung Đối - p1 --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
115 Nguyễn Nghi, Tác Giả Quân Trung Đối - p2 --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
116 Nguyễn Nghi, Tác Giả Quân Trung Đối - p3 --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
117 Nguyễn Hành, Nhà Thơ Tài Hoa --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
118 Những Mỹ Nhân Trên Đường Mười Năm Gió Bụi Của Nguyễn Du--- Tài-liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
119 Quế Hiên Nguyễn Nễ --- Tài-liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
120 Nguyễn Du Gặp Đoàn Nguyễn Tuấn, Sứ Đoàn Tây Sơn --- Tài-liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh

Trang 6 / 11

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Phụ-Trách

 • Thục Nguyên
 • Trần Nghĩa Điền
  langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

 • Hồ Bửu
 • Ngu Yên
 • Phạm Trọng Chánh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine