"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "  ** Phan Bội Châu **

HomeBiên-Khảo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
101 Nguyễn Du Trên Quê-Hương Khuất Nguyên --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
102 Nguyễn Du Trên Quê-Hương Đỗ-Phủ --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
103 Nguyễn Du Đi Sứ Trên Quê-Hương Lý-Bạch --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
104 Đi Theo Hành Trình Nguyễn Du Bắc Hành Tạp Lục --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
105 Mối Tình Của "Ông Vua Thơ Nôm" Và Trường Lạc Hoàng Hậu --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
106 Tiếng Pháp, Quốc Ngữ và Nền Học Chính tại Đông Dương (2) - Trả Lời Ông Aymonier --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: E. Roucoules, Lại Như Bằng dịch
107 Tiếng Pháp và Nền Học Chính Tại Đông Dương Tác-Giả: E.Aymonier--- Lại Như Bằng dịch
108 Nguyễn Khản, Quan Thượng-Thư Tài-Hoa họ Nguyễn Tiên Điền --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
109 Mối Tình Nguyễn Kiều và Đoàn Thị Điểm --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
110 Hồ Sì Đống (1739-1785) Bậc Thầy Thi Ca Thời Lê Trung Hưng --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
111 Nguyễn Huy Oánh (1713-1789), Bậc Thầy Thi Ca Thời Lê Trung Hưng --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
112 Nguyễn Tông Khuê, Bậc Thầy Thi Ca Đời Lê Trung Hưng --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
113 Mối Tình Nhà Thơ Xuân Diệu & Bạch Diệp --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
114 Di Cảo Thơ Xuân Diệu --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
115 Trần-Tế-Xương Nhà-Thơ Việt-Nam Bất-Hủ --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
116 Cù Huy Hà Vũ Trong Thơ Huy Cận Và Xuân Diệu --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
117 Hồ Xuân Hương Đi Buôn --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
118 Hồ Xuân Hương Cô Hàng Bán Sách --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phan Trọng Chánh
119 Hồ-Dzếnh Nhớ Nhà Châm Điếu Thuốc --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
120 Ngựa - Hình Tượng Văn Học --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Uyên Nguyên

Trang 6 / 12

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Phụ-Trách

 • Thục Nguyên
 • Trần Nghĩa Điền
  langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

 • Hồ Bửu
 • Ngu Yên
 • Phạm Trọng Chánh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine