"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "  ** Phan Bội Châu **

HomeBiên-Khảo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
121 Hồ Xuân Hương Cô Hàng Bán Sách --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phan Trọng Chánh
122 Hồ-Dzếnh Nhớ Nhà Châm Điếu Thuốc --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
123 Ngựa - Hình Tượng Văn Học --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Uyên Nguyên
124 Hồ Xuân Hương Mười Năm Phong Trần --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
125 Về Bài "Lương-Châu Từ" Của Vương-Hàn --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
126 Tiếng Việt, Niềm Tư-Hào Của Người Việt Ở Hải-Ngoại --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
127 Đọc Thần Khúc Của Danté Alighiêri (1265-1321) --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
128 Tự Điển Tiếng Huế --- Tài Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Hồ Văn HIền
129 Nguyễn Du Ra Bắc 1796 --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
130 Nguyễn-Bính---Nhà-Thơ Tôi Ngưỡng-Mộ --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
131 Victor Hugo Và Chúng Ta --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Hồ Văn HIền
132 Lý-Bạch, Nhà-Thơ Chết Vì Trăng --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
133 Thôi-Hiệu Và Bài Thơ Hoàng-Hạc Lâu --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Hà-Việt-Hùng
134 Nguyễn Du (1766-1820) Và Ngô Thời Vị (1774-1821) --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
135 Nguyễn Du: Người Đi Săn Núi Hồng --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
136 Cái Văn Cái Vẽ, Và Cái Đẹp - Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Trần Thị LaiHồng
137 Nguyễn Nghi, Tác Giả Quân Trung Đối - p1 --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
138 Nguyễn Nghi, Tác Giả Quân Trung Đối - p2 --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
139 Nguyễn Nghi, Tác Giả Quân Trung Đối - p3 --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
140 Nguyễn Hành, Nhà Thơ Tài Hoa --- Tài-Liệu Viện Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh

Trang 7 / 13

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Phụ-Trách

 • Thục Nguyên
 • Trần Nghĩa Điền
  langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

 • Hồ Bửu
 • Ngu Yên
 • Phạm Trọng Chánh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine