"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
101 Luống Cải Hoa Vàng (Mỹ Lan) --- Dân Ca Tác-Giả: Thơ: Vũ Hối , Nhạc: Nguyễn Hữu Tân,Hòa-âm: Trần Thiện Thanh
102 Mười Thương (Hạ Vy) -- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca
103 Màu Hoa Bí (Như Quỳnh) --- Dân Ca Tác-Giả: Võ Đông Điền
104 Chặt Gỗ Đóng Thuyền --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Tây Nguyên
105 Se Chỉ Luồn Kim (Tứ Ca Ngàn Khơi) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Miền Bắc
106 Lý Cây Chuối (Tốp Ca) --- Dân Ca Tác-Giả: Lê Anh Trung
107 Giọng Hò Phương Nam - Việt Nam Gấm Hoa (Trung Hậu,Quốc Đại - Vân Khánh, Quang Linh) - Dân Ca Tác-Giả: Minh Châu
108 Ấm Nồng Tình Quê (Hồng Ngát) --- Dân Ca Tác-Giả: Mai Văn Lang
109 Lời Quê (Lê Mận) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca
110 Những Làng Điệu Dân Ca Quan Họ (Lệ Thanh, Thanh Nhàn) --- Dân Ca Tác-Giả: Nguyễn Đình Môn

Trang 11 / 24

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine