"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 Chim Jil Đi Tắm (Hợp Xướng Solart) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Xê-Đăng
72 Những Làn Điệu Chèo Hay --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
73 Hợp Xướng Lễ Hội Xuân Hồng (Sol Art) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca
74 Mưa Rơi (Hợp Ca) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Xá
75 Se Chỉ Luồn Kim (Thanh Huyền) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Quan Họ
76 Em Vẫn Chờ Anh (Lê Mận, Đăng Dương) --- Dân Ca Tác-Giả: Mai Cường
77 Câu Đợi Câu Chờ (Lê Mận) --- Dân Ca Tác-Giả: Ngọc Thịnh
78 Ba Quan Mời Trầu --- Dân Ca Tác-Giả: Dân ca Quan Họ
79 Thương Em Gái Quê - Dân Ca Miền Tây Nam Bộ --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
80 Dọn Quán Bán Hàng --- Dân Ca Quan Họ Tác-Giả: Dân Ca Quan Họ

Trang 8 / 24

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine