"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
51 Lý Con Sáo Bạc Liêu (Phi Nhung) --- Dân Ca Tác-Giả: Hoa Biển
52 Tuyển Tập Dân Ca Quê Hương --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
53 Dạ Cổ Hoài Lang & Bài Ca Đất Phương Nam (Cẩm Ly, Quốc Đại) --- Dân Ca Tác-Giả: Vũ Đức Sao Biển
54 Ngẫu Hứng Lý Ru Con (Bích Phượng) --- Dân Ca Tác-Giả: Bảo Phúc
55 Những Điệu Lý Quê Hương --- Dân Ca Nam Bộ Tác-Giả: Dân Ca Nam Bộ
56 Lý Ngựa Ô (Sơn Tuyền) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Nam Bộ
57 Áo Mới Cà Mau (Phương Mỹ Chi) --- Dân Ca Tác-Giả: Thanh Sơn
58 Ru Lại Câu Hò (Cẩm Ly) --- Dân Ca Tác-Giả: Vũ Quốc Việt
59 Dòng Đời (Phi Nhung) --- Dân Ca Tác-Giả: Nguyễn Thu
60 Đêm Gành Hào Nghe Điệu Hoài Lang (Phi Nhung) --- Dân Ca Tác-Giả: Vũ Đức Sao Biển

Trang 6 / 24

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine