"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Lý Bằng Răng (Hữu Thọ, Trung Hậu) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Nam Bộ
82 Những Tình Khúc Miền Tây--- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
83 Tuyển Tập Nhạc Dân Ca Quê Hương --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
84 Những Ca Khúc Quan Họ Hay (Thúy Hường) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Quan Họ
85 Những Bài Quan Họ Hay --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Quan Họ
86 Album Lúng Liếng - Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh (Thúy Hường, Quang Vinh, Trung Kiên) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Quan Họ
87 Lời Quê -Album 1 (Bùi Lê Mận-Thành Lê-Tân Nhàn-Anh Thơ) --- Dân Ca Tác-Giả: Thơ: Phạm Phương Thảo
88 Liên Hoan Dân Ca Khu Vực Đồng Bằng & Trung Du Bắc Bộ --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
89 Tuyển Tập Ca Khúc Dân Ca Trữ Tình --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
90 Những Tình Khúc Hay Về Miền Tây 1 --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 9 / 24

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine