"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Sông Quê (Thái Châu, Phi Nhung) --- Dân Ca Tác-Giả: Đinh Trầm Ca
62 Sông Quê (Quốc Đại, Cẩm Ly) --- Dân Ca Tác-Giả: Đinh Trầm Ca
63 Ru Con Bắc Bộ (Thu Hiền) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Bắc Bộ
64 Con Cò --- Nhạc Cụ Cổ Truyền - Hòa Tấu Tác-Giả: Dân Ca
65 Lý Cây Đa (Ngọc Hạ) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca
66 Ra Ngỏ Mà Trông (Kiều Hưng) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Quan Họ
67 Nhớ Quê (Trung Hậu) --- Dân Ca Tác-Giả: Võ Đông Điền
68 Gà Gáy Le Te (Hợp Xướng Solart) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Cống
69 Chim Jil Đi Tắm (Hợp Xướng Solart) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Xê-Đăng
70 Những Làn Điệu Chèo Hay --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 7 / 24

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine