"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Tuyển Tập Ca Khúc Dân Ca Trữ Tình --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
92 Những Tình Khúc Hay Về Miền Tây 1 --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
93 Tuyển Chọn Những Tình Khúc Về Miền Tây - Sông Nước Miền Tây--- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
94 Những Tình Khúc Hay Về Miền Tây 2 --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
95 Nhạc Trữ Tình Dân Ca Miền Tây --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
96 Những Bài Hát Dân Ca (Lê Mận) --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
97 Những Ca Khúc Dân Ca (Cẩm Ly) --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
98 Những Bài Hát Hay Về Miền Tây --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca
99 Liên Khúc Lý Cây Chanh - Lý Cây Bưởi (Hữu Thọ) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Nam Bộ
100 Lý Vọng Phu (Minh Thu) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca

Trang 10 / 24

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine