"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 A Good Woman (dài 1 giờ 29 phút) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
12 Kho Báo Kim Tự Tháp (dài 1 giờ 39 phút)--- Phim Ảnh Tác-Giả: Fernando Gagliuffe
13 Du Lịch Sapa -- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
14 Chanlk - Cậu Bé Mồ Côi Mẹ - Phim Ngắn (2 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
15 Ordinary Miracles (dài 1 giờ 25 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Michael Switzer
16 The Flying Nun (dài 49 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Sally Field
17 Tại Sao Chúng Ta Già Đi - Phim Tài Liệu Khoa Học -- Phim Ảnh Tác-Giả: Những Chân Trời Mới
18 Montana Sky (dài 1 giờ 35 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Mike Robe
19 Straight From The Heart (dài 1 giờ 28 phút) -- Phim Ảnh Tác-Giả: Kyle Clark Kevin Bocarde
20 Hallmark (dài 1 giờ 30 phút) --- Phim Ảnh Tác-Giả: Teff Bleckner

Trang 2 / 20

mung-cha-2018-thu-nghiem

 Cha

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine