"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Bìm Bịp Kêu Chiều (Cẩm Ly) -- Dân Ca Tác-Giả: Minh Vy
42 Lý Cây Đa (Hoàng Oanh) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca
43 Áo Mới Cà Mau (Phi Nhung) --- Dân Ca Tác-Giả: Thanh Sơn
44 Lý Con Cóc (Đào Đức) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Nam Bộ
45 Lý Xự Xế Xang (Hữu Thọ) -- Dân Ca Tác-Giả: Dân ca Nam Bộ
46 Lý Cái Mơn (Tâm Đoan) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân ca Nam Bộ
47 Lý Chim Xanh (Dương Hồng Loan) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân ca Nam Bộ
48 Các Điệu Lý Nam Bộ --- Dân Ca -- Tác-Giả: Dân Ca Nam Bộ
49 Trở Lại Bạc Liêu (Phi Nhung) --- Dân Ca Tác-Giả: Vũ Đức Sao Biển
50 Dân Ca Ví Dặm Nghệ Tĩnh --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 5 / 24

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine