"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Hương Lúa Miền Nam (Võ Minh Lâm & Yến Ngọc) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Lâm Hữu Tặng - Huỳnh Anh
22 Hoài Niệm Bến Sông Xưa (Võ Minh Lâm) --- VỌng Cổ Tác-Giả: Nguyễn Trung Nguyên
23 Hạ Thương (Võ Minh Lâm, Như Huỳnh) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Tân Nhạc: Hàn Châu & Thanh Phương, Cổ Nhạc: Tô Thiên Kiều
24 Bóng Mẹ Chiều Hôm (Như Huỳnh, Thanh Huyền) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Ngọc Lệ
25 Tình Sử Trương Chi (Võ Minh Lâm) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Huỳnh Thanh Tuấn
26 Tình Lúa Duyên Trăng (Như Huỳnh, Võ Minh Lâm) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Tân Nhạc: Hoài An & Hồ Đình Phương
27 Ngày Buồn (Mạnh Quỳnh, Phi Nhung) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Lam Phương, Nguyễn Nhân Tâm
28 Bông Bưởi Trắng (Như Huỳnh) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Võ Đông Điền
29 Về Quê Ngoại (Như Quỳnh) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Nguyễn Minh Tuấn
30 Điệu Buồn Phương Nam (Thanh Hằng & Thanh Ngân) --- Vọng Cổ (2) Tác-Giả: Vũ Đức Sao Biển - Anh Kiệt

Trang 3 / 34

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine