"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Tâm Thư Người Em Gái (Cẩm Tiên) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Viễn Châu
32 Nỗi Buồn Hoa Phượng (Minh Cảnh, Bích Hạnh) Tác-Giả: Tân Nhạc: Thanh Sơn
33 Lòng Mẹ (Thanh Hằng, Bùi Trung Đẳng) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Tân Nhạc: Y Vân, Tân Cổ: Loan Thảo
34 Hương Cau Quê Ngoại (Lệ Thủy, Trinh Trinh) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Quy Sắc
35 Giọng Ca Thành Được - Hữu Phước -- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
36 Em Không Buồn Nữa Chị Ơi (Hương Lan , Lê Giang) Tác-Giả: Châu Kỳ , Viễn Châu
37 Lưu Danh Vạn Kiếp - Điệu Xàng Xê (Thanh Tuấn) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Thích Thiện Hữu
38 Lá Trầu Xanh (Lê Giang) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Viễn Châu
39 Trưng Nữ Vương - 20 Câu Xàng Xê (Thi Mai) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
40 Yêu Cô Gái Miền Tây (Lệ Thủy, Minh Vương) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 4 / 34

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine