"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
11 Tuyển Tập Những Bài Tân Cổ Hay Của Chí Tâm, Thanh Kim Huệ Trước 1975 -- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
12 Những Bài Tân Cổ Giao Duyên Hay (Hương Lan, Mạnh Quỳnh, Phi Nhung) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
13 Tân Cổ Giao Duyên (Hương Lan) -- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
14 Những Bài Tân Cổ Nhạc Xuân Hay -- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
15 Tân Cổ Xưa Chọn Lọc --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
16 Mây Chiều (Mạnh Huỳnh) ---- Vọng Cổ Tác-Giả: Nguyễn Nhất Huy, Tân Cổ: Mạnh Huỳnh
17 Giấc Ngủ Đầu Nôi (Trọng Hữu, Lệ Thủy) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Tân Nhạc: Thanh Sơn
18 Con Gái Của Mẹ (Phi Nhung, Thanh Hằng) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
19 Nhớ Mẹ (Như Huỳnh) --- Vọng Cổ Tác-Giả: Hoàng Kha
20 Tuyển Tập Những Bài Vọng Cổ Hay Về Mẹ -- Vọng Cổ Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 2 / 34

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine