"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
21 Cái Cò Cái Vạc Cái Nông -- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Bắc Bộ
22 Về Hà Tĩnh Người Ơi! (Lê Mận) --- Dân Ca Tác-Giả: Xuân Thúy
23 Con Cò (Thanh Huyền) -- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Bắc Bộ
24 Về Miền Tây (Cẩm Ly & Quốc Đại) -- Dân Ca Tác-Giả: Tô Thanh Tùng
25 Dân Ca Xứ Nghệ -- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Nghệ Tỉnh
26 Giận Mà Thương (Tân Nhàn) -- Dân Ca Tác-Giả: Trần Hoàn
27 Điệu Lý Nam Bộ -- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Nam Bộ
28 Trống Cơm Hợp Xướng (Đan Mạch - Nhạc Viện Hà Nội) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Bắc Bộ
29 Gà Gáy Le Te (Hợp Xướng Thiếu Nhi Việt-Hàn) --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Cống
30 Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Quan Họ

Trang 3 / 24

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine