"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
31 Những Bài Hát Ru Bắc Bộ --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Bắc Bộ
32 Tuyển Tập Những Khúc Hát Ru --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca
33 Nhạc Ru Bé Ngủ - Dân Ca Nam Bộ --- Dân Ca Tác-Giả: Dân Ca Nam Bộ
34 Những Bài Hát Ru Con Bắc - Trung - Nam --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
35 Lý Cây Trúc (Mạnh Đình & Hà Phương) --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
36 Hai Bờ Cách Biệt (Cẩm Ly, Đan Trường) --- Dân Ca Tác-Giả: Sơn Hạ
37 Điệu Buồn Trên Sông (Quốc Đại) --- Dân Ca Tác-Giả: Trương Phi Hùng
38 Nhớ Em Lý Bông Mai (Như Quỳnh) --- Dân Ca Tác-Giả: Thơ: Kim Tuấn, Nhạc: Trương Quan Tuấn
39 Dân Ca Miền Nam (Hương Lan) --- Dân Ca Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
40 Liên khúc Lý: Tết Quê Hương (Bảo Anh, Ái Phương, Giang Hồng Ngọc) --- Dân Ca Tác-Giả: Hoàng Song Việt

Trang 4 / 24

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine