"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
71 Hẹn Người Tháng Bảy Mưa Ngâu (A Reunion In The Seventh Luna Month) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Phx. Hoài Hương
72 Printemps (Mùa Xuân,Spring) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Victor Hugo, Hồ Văn Hiền dịch
73 Giọt Nắng Bên Thềm (A Drop Of Sunlight On The Porch) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Xuân Thi
74 Adieu à Graziella (Vĩnh-Biệt Graziella, Adieu to Graziella) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Lamartine, Hồ Văn Hiền dịch
75 Ballade à La Lune (Thơ Trăng) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Alfred de Musset,Hồ Văn Hiền dịch
76 Ngựa Và Tư Duy (Horse and Thought) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ- Multlingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
77 Chiều Bên Hè (On The Porch Of Starbucks) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Xuân Thi
78 Đôi Chân Mẹ (Our Mother's Feet) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
79 Hãy Tỉnh Dậy (Wake Up - The Awakening From Within) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ- Multlingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
80 The Wild Swans At Coole (Thiên-Nga Hoang Trong Công-Viên Coole,Les Cygnes Sauvage À Coole) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multlingual Poems Tác-Giả: William Butler Yeats,Hồ Văn Hiền dịch

Trang 8 / 14

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine