"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
41 Mãi Quấn-Quít Bên Nhau (Our Intertwinded Souls) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
42 A Poem For Daddy From Kiki (Bài Thơ Tăng Ba Từ Kiki ) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Thanh Kiệt
43 Hoa Dogwood (Dogwood Flowers) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ--- Multilingual Poems Tác-Giả: J.B. Ho
44 Ông Già Việt-Nam (A Vietnamese Elder) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ --Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
45 Puisqu'ici-bas Toute Âme (Vì Dươi Trần Thế Này) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ--- Multlingual Poems Tác-Giả: Victor Hugo, Hồ Văn Hiền dịch
46 Hoa Thịnh Đốn, Anh Đào và Basho --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ--- Multilingual Poems Tác-Giả: Hồ Văn HIền
47 The Miracle In B-Yard, Folsom Prison --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ --- Multilingual Poems Tác-Giả: Rush Koehler, Bạch Xuân Phẻ dịch
48 Au Printemps (Tiết Xuân) --- Thơ Đa Ngôn-ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Théophile Gautier, Hồ Văn HIền dịch
49 Mẹ và Hoa Mộc Lan (Our Mother and Magnolia) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
50 Demain dès L'aube (Sớm Mai) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ- Multilingual Poems Tác-Giả: Victor Hugo, ChinhNguyen/H.N.T chuyển dich

Trang 5 / 14

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine