"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
51 The Miracle In B-Yard, Folsom Prison --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ --- Multilingual Poems Tác-Giả: Rush Koehler, Bạch Xuân Phẻ dịch
52 Au Printemps (Tiết Xuân) --- Thơ Đa Ngôn-ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Théophile Gautier, Hồ Văn HIền dịch
53 Mẹ và Hoa Mộc Lan (Our Mother and Magnolia) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
54 Demain dès L'aube (Sớm Mai) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ- Multilingual Poems Tác-Giả: Victor Hugo, ChinhNguyen/H.N.T chuyển dich
55 Happy Tết (Mừng Tết) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: J B Ho
56 Mơ Ngày Hội Lớn (Dreaming Of A Glorious Festival) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du, Nguyễn Văn Thái chuyển dịch
57 Mẹ, Đêm Giáng Sinh Và Trăng (Mother, Christmas Night and The Full Moon) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
58 To Edith (Tặng Em) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ- Multilingual Poems Tác-Giả: Bertrand Russell --- Tương Giang chuyên-ngữ
59 Nhớ Mẹ (Missing You, Mommy) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
60 Women Of VietNam (Phụ-Nữ Việt-Nam) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Hien V. Ho

Trang 6 / 14

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine