"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
91 Những Người Cha Trong Lòng Dân-Tộc (Fathers in Our People's Mind) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du - J B Ho chuyển-ngữ
92 Chân Lý Sẽ Mở Trói Ta (The Truth Will Set Us Free)---Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
93 Khúc Ca Cuồng-Nộ (Song of Fury) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du - J B Ho chuyển-ngữ
94 Le Livre de La Vie (Cuốn Sách Đời,The Book of Life) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Alphonse de Lamartine --- Hồ Văn Hiền chuyển ngữ
95 Tiễn Con Đi Học (Thirty Years Ago) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: J. B. Ho
96 Cherry Blossom Festival (Thăm Xứ Hoa Đào Washington) -- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
97 Vieillir En Beauté (Sống Đẹp Tuổi Già) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Ghislaine Delisle, Hồ Văn Hiền chuyển ngữ
98 Bụi Trần (Dew Of Dust) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Bạch Xuân Phẻ
99 Vũ Trụ Vô Cùng (The Infinite Universe) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Bút Xuân Trần Đình Ngọc
100 Happy Song Of The Fisherman (Bài Ca Hạnh Phúc Của Chàng Ngư Phủ) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Van Nuy Young,ChịnhNguyên/H.N.T chuyển ngữ

Trang 10 / 14

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine