"Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp làn sóng dữ, chém cá tràng-kình ở Biển Đông, quét sạch bờ-cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm-đuối chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu, cong lưng làm tỳ-thiếp cho người ta"  ** Triệu Thị Trinh **

HomeVăn-HọcĐa Ngôn-Ngữ ---- Multlingual ArticlesThơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
81 Les Feuilles Mortes(Lá Rụng) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Jacques Prevert, J. B. Ho dịch
82 Moon River (Sông Trăng) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Jonny Mercer, Ái Hoa dịch
83 Biển Lang Thang (The Roaming On The Beach) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Xuân Thi
84 Chờ Em, Em Sẽ Đến (Wait For Me, I'll Be There) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Như Nguyệt, Wissai/NKBa' dịch
85 Về Chốn Không Tên (Back To The Nameless Place) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Xuân Thi
86 Đoản Khúc Buồn (The Short Musical Piece) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Uyên Nguyên, Bình Nhung chyển-ngữ
87 Tình Già (Old Love) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: Phan Khôi, Hien V. Ho dịch
88 Crape Myrtle --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ - Multilingual Poems Tác-Giả: J. B. Ho
89 Gọi Dậy Ngàn Năm (Awakening From Millennia) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du, Nguyễn Văn Thái dịch
90 The Statute Of Liberty(Tượng Nữ Thần Tự Do) --- Thơ Đa Ngôn-Ngữ-Multilingual Poems Tác-Giả: Van Nuy Young,ChịnhNguyen/H.N.T chuyển ngữ

Trang 9 / 14

Mục Văn-Học

Phụ-Trách

 

Với sự cộng tác:

 • Ái Hoa
 • Áng Vân
 • Bạch Xuân Phẻ
 • Dã-Tràng Biển Đông
 • Hà Việt Hùng
 • Hồ Văn Hiền
 • Huy Văn
 • Lê Hữu Uy
 • Ngô Minh Hằng
 • Nguyên Lương
 • Nguyên Nhung
 • Nguyên Tiêu
 • Nguyễn Hoàng Lãng-Du
 • Nguyễn Thanh Huy
 • Nguyễn Thị Thanh Dương
 • Nguyễn Xuân Thiên Tường
 • Tương Giang

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine